Објект „Сквер” на плоштад во Скопје

тип: Угостителски објект

локација: „Плоштад Македонија”

автори: Билјана Богоевска, Тошо Даневски, Весна Огненовска

година на проектирање: 1989

година на изведба: 1989

изведувач: „Бујото” Скопје

инвеститор: „ Македонија-турист”

3-London kafe -Skopje 1989

Објектот  „Сквер” бил лоциран на местото на летната тераса на денешната кафетерија „Лондон” ( тогашна „Градска кафеана”) , на плоштад „Македонија” во Скопје ( тогашен „Маршал Тито”).  Содржел: триаголен шанк со разладни уреди обложен со ростфај и метална покривна конструкција. Преку конструктивното решение на покривната конструкција со капаци воедно е решено и затворањето на шанкот преку ноќ. Целиот простор е издвоен и визуелно збогатен со метални жардињери со светлечки тела кои воедно го насочуваат движењето во просторот. Капацитетот е 16 маци со 64 места

1-London kafe -Skopje 1989

извор:

Бимас 89

Автор на статија: