Основно училиште во населба Капиштец / конкурсен труд II место

ШКОЛО=ПАРК

Автори: Бранислава Ѓорѓевиќ, Елена Пазарџиевска, Биљана Смилеска, Марија Димитриевска

Визуелизација: Стефан Тодоровски

Локација: Скопје, Македонија

Клиент: Општина Центар

Статус: Конкурсен труд – втора награда

Површина: 11 700 м2

Капацитет: 500 ученици

Година: 2013

1

Обликовниот концепт на објектот „школо-парк“ претставува надоврзување на две референци. Првата се однесува на формирање на волуменот, на сличен начин на кој се формирани и постоечките објекти на локацијата – преку постапка на одземање правилни и неправилни делови од основните геометриски форми.

Концептуални дијаграми

Втората референца е празниот простор – зеленило, кое слободно навлегува во внатрешноста на објектите. Со комбинирање на овие две алатки добиена e едноставна и компактна форма во која доминира „зелена маса“. Истата навлегува во зададениот волумен на училиштето и ја формира т.н. „порозна средина“, дополнително дефинирана со неколку големи „празнини“ – атриумот, аулата, трпезаријата, спортската сала и библиотеката, оставајќи ги слободни подолжните страни за просторот за учење.

3

Овие празнини се видливи од речиси сите точки во објектот и на тој начин создаваат уникатно просторно дожувување, чувство на слобода, прегледност и транспарентност. Главната предност на новото школо-парк е постојаниот поглед кон зеленило при прошетка по училишните коридори и скалишта. Училишниот двор претставува парк кој го заобиколува целиот објект со зеленило. Неговите патеки се надоврзуваат на постоечкото движење во околината, а просторот за спорт и рекреација станува нов јавен простор за целата населба. Преку ваквото суптилно вметнување во постојниот обликовен, естетски и функционален систем, новата интервенција има јавен карактер и воедно e генератор на нови урбани доживувања и случувања во населбата.

Ситуација

Основа на приземје со партер

Основа на прв кат

Основа на втор кат

Пресеци

Влезен хол

Трпезарија

Сала

Училница 2

Училница

Библиотека

модел 3

модел 2

модел 1

Изложба

Автор на статија: