Охрид и околината / XIX век и прва половина на XX век

Материјалот го приложи и истражи: Софија Стојаноска

Извори: Приватна колекција на Климе Белкоски, www.declampe.net, блогови и fb групи

1- варош маало 1863 Варош маало 1863 год.2- св наум 1863Св Наум 1863 год.

3- улица 1863

4- св софија 1863Св. Софија 1863 год.

5- калишта 1863Калишта 1863

6- остатоци 1863Имарет 1863 (на местото на Св. Климентовата црква)

Ohrid pretstaven na crtez vo 1848 od edvard lir

2 крајбрежје1905 год.Крајбрежје 1905 год.

4 самоилова тврдина 1907Самоилова тврдина 1907год.

1 крајбрежје 1909 Крајбрежје 1909 год.

1 Охрид 1910 - ите години со поглед кон Варош маалоКеј 1910 год.

5 куќа 1916

2 Охридскиот плоштад 1917 год

3 Охрид 1917 г - Св. Софија

4 Охрид 1914 - 1918 год

6 капија кај чинарот во центарот

7 Охридскиот Чинар 1917 год

1 куќа 1920ти

2 св наум 1920

3 Охридската гимназија 1928 год

4 На 6 јануари 1929 година Охрид бил посетен од голем број туристи

5 охрид 1920 крајбрежје

0 кеј

1 крајбрежје 1930ти куќа

2 Манастирот Св.Наум сликан од авион 1937 год

01 плоштад

3 Охридскиот Чинар 1944 год

2 Охридскиот плоштад и пристаништето 1950

1 Охрид 1940 - ите години

6 поглед 1940ти

5 улица

Автор на статија: