Планинска куќа / Даница Богоевска 1988

Фирма: ГРО „Пелагонија”- Скопје, ООЗТ „ПЕЛАГОНИЈАПРОЕКТ”

Автор:  Даница Богоевска

Година: 1988/89

Локација: Јасен

Извор: Бимас 1989

Фотографии од тековна состојба:  Гордана Јанакиевска

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Во науката постојат определени сознанија за погодноста на пирамидата како форма со соодветни димензии на базисот наспроти висината, во однос на живите суштеств што престојуваат во неа. Според определената табела ( односот на димензиите) проектирана е  оваа планинска куќичка.

Пирамидалната форма и стрмниот покрив одговараат на планинскиот амбиент каде е сместена куќичката.

2

3

 

44860_1525930355694_1457701905_31394755_8251501_n

88

39999_1525932315743_1457701905_31394756_4035779_n

Автор на статија: