Плоштад „Слобода“ / Поповски

Архитектонско – истражувачки проект

Автор: Живко Поповски

Година на проектирање: 1989/91

Извор: Бимас 1991

Архитектонски факултет – Скопје

Скопје е град кој се развива во специфичен архитектонски и урбанистички дисконтинуитет. Тешко може да се најдат јавни простори, улици, плоштади, паркови, згради, кои што подолго време опстојуваат во својата правичност и оригиналност.

@Google Earth 2017

Истражувачкиот проект „Плоштад Слобода’ претставува само можен обид за „вадење“ на нови вредности и содржини на користење на јавните простори во Скопје, преку враќање, вметнување, па и подметнување на објекти што се компатибилни, ако сакате „извлечени“ од некогаш блиските слики на реализирани и нереализирани желби на архитектите, градежниците и богатите инвеститори во минатото.

Транзитниот  моторен сообраќај крајно е редуциран, поточно отстранет во тој дел од градот во правец исток-запад. Површините за паркирање и пристап до објектите стануваат како неминовни, меѓутоа сега тие имаат рафиниран пристап, добиваат значење на претпростории за јавните места.

Ф.К