Порта „Влае” – Скопје

Тип: Станбено-деловен комплекс

Автори:  Јован Поп Трајков, Димитар Димитров, Росанда Минчева, Симеон Апостолски

Година на проектирање: 1983 год.

Вкупен број на станови: 465

-еднособни 64,

-двособни 162,

-трособни 206,

-четирисобни 32,

-ателје 1

2

Првонаграден труд на распишан повикан конкурс. Главните проекти се изработуени во 1984 година, врз основа на усвоени идејни проекти. Изведбата е на „Македонија проект”.

Со обликување на фасадите кое произлегува од функционалното решение на становите и заедничките простории, се постигнува современ и квалитетен архитектонски израз, со динамичка силуета на основниот структурален елемент и потегот на булеварот „Партизански одреди” во целина.

Porta Vlae 3

Материјалот е превземен од „БИМАС” Скопје 93, издадено од Сојуз на Архитекти на Македонија

 

 

 

Автор на статија: