Музеј на современа уметност- Скопје / „Варшавските тигри” 1966

Автори: Kłyszewski, Mokrzyński и Wierzbicki ( познати како „Варшавски тигри”)

Конкурс: 1965/66

Пристигнати трудови: 89

Награда: 1во место

Проектирање: 1966/67

Изведување: 68/69/70

Свечено отворање: 1970

Извор: „ТигритеМСУ” / лична дозвола за објава од Полската амбасада во Р. Македонија

Во текот на  декември, минатата година беше отворена  изложбата Варшавските тигри, Моќта на тимот”, во Музејот на современа уметност во Скопје. Претставена беше заедничката работа на трите полски архитекти: Kłyszewski, Mokrzyński и Wierzbicki, кои се авторите на објектот на МСУ (Музеј на современа уметност). Изложбата покажа девет проекти и објекти, со посебен фокус на Музејот на современа уметност како уметничко дело сам по себе, како и приказната за неговата реализација.

Во проектот и неговата реализација учествуваа: Амбасадата на Полска во Р.М,  Министерството за култура на Р.М, Министерството за култура и национално богатсво на Полска, град Скопје, Culture.pl , ZAIKS, Serious Interests Agency (SIA), итн.

Дизајнот на архитектонскиот дел од изложбата е на Даниел Серафимовски, додека графичкиот дизајн е на Нада Прља ( SIA)

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 45

Исклучително битна е брошурата, која претставува архивирање на целиот процес на идејата, конкурсот, резултатите и победничкото решение, со документи, фотографии и оригинална техничка документација. Ваков начин на архивирање заслужуваат најмалку уште 30 други постземјотресни објекти во Скопје, a ова е пример како тоа треба да се направи.

Во прилог извадоци од брошурата:

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 2

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 3

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 4MSU SKOPJE_ marh.mk_ 5

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 6MSU SKOPJE_ marh.mk_ 7MSU SKOPJE_ marh.mk_ 8

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 9MSU SKOPJE_ marh.mk_ 10MSU SKOPJE_ marh.mk_ 11

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 12MSU SKOPJE_ marh.mk_ 13MSU SKOPJE_ marh.mk_ 14

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 15

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 17

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 18

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 19

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 20

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 21

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 22

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 23

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 24

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 25

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 26

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 27

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 28

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 29

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 30

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 31

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 32

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 33

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 34

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 35

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 36

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 37

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 38

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 398

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 40MSU SKOPJE_ marh.mk_ 41MSU SKOPJE_ marh.mk_ 42

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 43

MSU SKOPJE_ marh.mk_ 44

целосната брошура

Автор на статија: