Почнува со изградба новиот стадион во Битола

Локација: Тумбе кафе, Битола

Автор: Мегарон

Инвеститор: Општина Битола

Иведувач: ГП Гранит

Извор: Општина Битола, Македонски медиуми

%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b0-4

Новиот стадион во Битола е планиран со капацитет од 12 000 гледачи преку интервенција-изградба  на северната, источната и западната трибина. Старата јужна трибина која е со капацитет од 4764 гледачи е во план да биде реновирана и прилагодена на новиот концепт. Стремежот на општата форма е да обликува арена, иако за тоа по значење на самиот термин – целосно затворање на хоризонтот со трибински простор не се случува во целост.

%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b0-3

Северната трибина го користи подтрибинскиот простор во неколку нивоа, а  нејзината организација на просторот е според стандардите на УЕФА .  Столчињата ќе бидат организирани во 19-21 ред со капацитет од 4618 места, 146 места за посебни гости, 2 кабини за коментатори со 8 места и 12 кабини за новинари.

%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b0-5

Планот на реализација им дава предност на изградба на северната трибина и реконструкција на јужната, по што ќе следи и комплетирање на источната и западната трибина ( двете со капацитет по 1234 гледачи).

%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b0-6 @ Tv Tera

Изведувач на проектот е ГП Гранит додека договорот за првата фаза е проектиран на 5 милиони евра.

%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b0-2

 

Ф.К

 

Автор на статија:

/ /