Проект за адаптација на потопената црква Св. Никола

Целосен наслов: „Проект за конзервација, реконструкција и адаптација на потопената црква Св. Никола во Мавровското Езеро“

Автор: Кристијан Јорданов

Соработници: Анета НИколова, Сања Лилиткин, Татјана Врангаловска

Локација: Маврово

Проектирање:2013

Фирма: Тетрактис

Извор: Бимас 2014

Tetraktis_Sv Nikola _Mavrovo 5

Tetraktis_Sv Nikola _Mavrovo 3

Tetraktis_Sv Nikola _Mavrovo 4

Автор на статија: