Проект за Лекарска комора во Скопје / 1936 год.

Локација: ул.„ Његушева“ бр.16( според тогашните имиња на улиците), Скопје

Автор: Т. Ди. – според иницијалите

Година на проектирање: 1936

Извор: „Старо Скопје -прилози за урбаната историја XIX, XX век“ – Собрание на град Скопје -Градски комитет за урбанизам и заштита на човековата околија – СКОПЈЕ

Во овој интересен збир на архивски документи – проекти, под графа “Под влијание на модернизмот и рационалната мисла“ среќаваме неколку објекти. Вториот кој ви го презентираме е зградата за тогаш новата лекарска комора:

Основа на вториот кат

Пресек Б-Б

Пресек А-А

Ф.К