Ст. Деловен објект во Кисела Вода – АДГ Илинден Скопје

Инвеститор:  АДГ Илинден Скопје

Локација: До поранешна „Сапунара“, денес „Адора Флетајрон“ – Кисела Вода

Идеен проект: Светлана Бањанска

Главен проект: Светлана Бањанска, Виолета Тодорова

Година на проектирање: 1998-99

Година на изведба: 2002-03

Извор: АСК Скопје 2003

Станбено деловниот објект на булеварот „Борис Трајковски“ или „Сава Ковачевиќ“, локално познат како „ Зградата Цедевита“ во овој дел од Кисела Вода, е проектиран на крајот на XX век, а изведен во првите години од XXI век.

Situacija_Ilinden K.Voda

Објектот е карактеристичен како композиција од повеќе станбени згради, обединети со централно комуникациско јадро ( скали и лифтови). Истиот, како е прикажан во проектираната состојба,  имал несекојдневен распоред на станбените единици и деловните. Во пракса, секогаш деловните единици биле во приземните простори и првите катови , но во овој објект е направено отстапување од таа пракса. Локалите постојат во приземните и сутеренски нивоа, но  деловните простори кои зафаќаат повеќе од 30 % од објектот, се сместени во горните катови, што може да се разбере од неколку аспекти.

Karakateristicen kat_Ilinden K.Voda

Во тој период, се појавуваше повторно стравување од живеење во кули, па проектантите можно е да решиле домувањето да го „приземјат“ и да го организираат до 8 кат. Следствено на ова, паралелата на деловните облакодери и работата во објекти под стаклена завеса беше прилично актуелен момент во тие години на архитектурата во Скопје. Така, деловните стаклени простори, се позиционирале меѓу 8-16 кат на објектот, со што во градската силуета доминира и се перцепира деловниот аспект на објектот.

Deloven kat_Ilinden K.Voda

Во текот на изведбата на објектот, се менува урбанистичкиот план со што  се лимитира максималната висина и спратност на  објектот на П+8, со образложение дека  просторот не може да поднесе толкава структура од аспект на паркирање и сообраќај. Проектот се менува и застанува до делот со домување.

Izgled_Ilinden K.Voda

За разлика од тие времиња, денес веднаш до оваа локација, се сруши архитектура која беше дел од индустриското наследство на градот, за да одново се дозволи  П+16. Не заземајќи став дали е во ред на овој простор да се појават кули или не, дали е ова добра архитектура или не, го споделуваме овој  објект со специфично замислена обликовна и функционална композиција.

Adora-Flatiron-Skopje-Ilinden

Ф.К

 

Автор на статија: