Фотогалерија / БИОГРАФИЈА НА ЕДНО АРХИТЕКТОНСКО ДЕЛО…

img_7796

img_7797

img_7806

img_7768

img_7769

img_7770

img_7771

img_7777

img_7776

img_7778

img_7779

img_7780

img_7775

img_7774

img_7772

img_7781

img_7804

img_7803

img_7807

img_7791

img_7802

img_7782

img_7783

img_7784

img_7785

img_7786

img_7795

img_7808

Фотографии: Борис јурмовски @МАРХ

Автор на статија: