Фотогалерија – Отворање на Бимас 2016

IMG_6138

IMG_6129

IMG_6130

IMG_6133

IMG_6137

IMG_6125

IMG_6126

IMG_6139

IMG_6127

IMG_6141

IMG_6142

IMG_6143

IMG_6144

IMG_6140

Фото: Борис Јурмовски

Автор на статија: