Џамија / Нуран Салиу, Кјутим Елези 2012

тип на објект:  исламски храм

автори: Нуран Салиу и Кјутим Елези

соработник: Абдулбесир Салиу

инвеститор: ИВЗ – Гостивар

локација: с. Дебреше

година на проектирање: 2012

извор: БИМАС 2014

6

7

5

42

3

8

Автор на статија: