Активни конкурси / Ноември 2019 – Јануари 2020

На страната  e-nabavki.gov.mk во моментов се активни 3 конкурси за избор на идејни архитектонски решенија. Во продолжение кратко инфо и линкови до истите:

 

 

1. Конкурс за избор на идејно решение за објект ГП 04.01 Јужен дел-централно градско подрачје во Скопје

 

Локација: Скопје;

Распишува: Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје;

Награди :

• Прва награда во висина од 200.000,00 денари

• Втора награда во висина од 100.000,00 денари

• Трета награда во висина од 50.000,00 денари

    

Рок:  

Повеќе >>>

 

 

 

2 .Редизајнирање на Кружен тек кај месноста ДУЛИЕ во Битола

 

Локација: Битола;

Распишува: Општина Битола;

Награди :

• Прва награда во висина од 60.000,00 денари

• Откупи до 6.000,00 денари;

Рок:

Повеќе >>>

 

 

 

3. Конкурс за избор на идејно решение – Изработка на идејно архитектонско-урбанистичко решение за уредување на делови од централно градско подрачје во Велес

Локација: Велес;

Распишува:  Општина Велес;

Награди :

• Прва награда во износ од 100.000,00 ден. без ДДВ

• 2 (две) откупни награди во поединечен износ од по 30.000,00 ден. без ДДВ

Рок:

Повеќе >>>