МНТ – МОБ – од брошурата „ Културен центар во Скопје “ / извадок 1

Во едно не така далечно минато Скопје беше синоним за храбра и современа архитектура. Во тие години градот беше актуелен...

Објект за промет, центар за автоматска обработка и Банка

Локација: Пробиштип Автор: Јован Стефановски Година на проектирање: 1985 Година на изведување: 1986 Инвеститор: Стопанска банка - Основна Банка Пробиштип...

Гранд хотел Скопје / Славко Леви

Локација: ул. Стив Наумов Автор: Славко Леви Година на проектирање: 1954 Изведба:1955-64 Извор: Технички цртежи- Цветанова Невена, Стари снимки од...

Споменик на слободата (Кочани) / Раѓеновиќ и Чемерски

Југословенски конкурс: I место Автори: Радован Раѓеновиќ и Глигор Чемерски Година: 1975-77 Свечено отворање: 1981 Локација: Локубија, Кочани Извор: Wikipedia...

Д.Т.Ц „Мавровка “ – Скопје

Автори: Здравко Рафаиловски, Донка Петкова - Костиќ Соработници: Миле Недевски, Светлана Нинова, Љупка Апостолоска, Анѓа Смилевска, Андонија Петрова Година на...

Ст. Деловен објект во Кисела Вода – АДГ Илинден Скопје

Инвеститор:  АДГ Илинден Скопје Локација: До поранешна „Сапунара“, денес „Адора Флетајрон“ - Кисела Вода Идеен проект: Светлана Бањанска Главен проект:...

„Палата на управата“, Скопје / Петар Муличкоски 1970

Автор : ПЕТАР МУЛИЧКОСКИ Година : 1970 Локација : СКОПЈЕ, „Илинденска“ б.б  кеј на р. Вардар Извор : Библиотека на...

Првонаграден конкурсен труд за Градско собрание – Скопје / Равникар 1966

Автор: Едвард Равникар Соработници: Мајда К. и Ана М. Година: 1966 Локација: Плоштад Македонија, Скопје Извор: „Еdvard Ravnikar, architect and...