Станбени блокови Тип А -11 Октомври-згради / Пелагонија 1964

Фирма: Пелагонија Година: 1964 год. Локација: општина Кисела Вода По катастрофалниот земјотрес во 1963, се почнало со голема изградба на...

Куќа во Avondale Heights (AUS) / Тихо Стојков 1990

Автор: Тихо Стојков Година на изведба: 1990 Локација: Avondale Heights LOT 439 S. Gateway, Melbourne, Australia Извор: Бимас 1991 ..........

Станбен комплекс кај „Шампионче” во Кисела Вода / 1988/91

Автор: Лилјана Петровска Инвеститор: ГП „Пелагонија" Скопје Изведувач: ГП „Пелагонија" ЕЕ IV градилиште Титов Велес Година на проектирање: 1988/89 Година...

Музеј на современа уметност- Скопје / „Варшавските тигри” 1966

Автори: Kłyszewski, Mokrzyński и Wierzbicki ( познати како „Варшавски тигри") Конкурс: 1965/66 Пристигнати трудови: 89 Награда: 1во место Проектирање: 1966/67...

Дом на култура – Битола / Смилевски и Мушиќ 1976

Автори: Александар Смилевски и Марко Мушиќ (консултант) Ентериер: Љубица Никољска Локација: Битола Година: 1976-1980 Изведувач:  РГО „Бетон" Извор: Бимас 1980...

Дом на културата Штип / Бадиева и Николиќ 1977-79

Автори:  Надежда Бациева („Македонијапроект") и Вера Николиќ ( „ИСП Бетон") Година на проектирање: 1977 Година на изведба: 1979 Вкупна зафатнина:...

„Проколнати во бело” / Дамјан Момировски

Брошура: „Damned in white" Автор: Дамјан Момировски Година: 2014/15 Изложба: „13 начини на гледање на градот"     Одличен архивски...

Централната Пошта во Скопје / Јанко Константинов, 1973

Автор: Јанко Константинов Главен соработник: Душанка Балабановска Соработници: Ленка Јанева, Костадинка Пемова, Мимора Капсарова Инвеститор: ПТТ Скопје Година на проектирање: ...

Министерство за нафта – Багдад / Манов, Андонов, Штаклев, Балабанова

Автори: Нако Манов, Дионис Андонов, Зоран Штаклев, Душанка Балабанова Проектирање: 1982-83 Изведба: 1982-89 Локација: Багдад, Ирак Изведувач: ГП „Бетон" Скопје...

“Македонскиот ЛУКСОР” / Железничка станица Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски Архивски снимки од изградбата на Железничката станица - Скопје >>>