“The alien” / Узуновски

Автор: Никола Узуновски Година: 2016 Изложба: „Херои за еден ден“ На 27 јуни во фоајето на МОБ, беше отворена изложбата...

Разговор со уметниците Сашо Саздовски и Пандора Апостоловска Саздовска

Кога разговарате со уметници, не е возможно да се задржите на една тема. Во природата на овие разговори е да...

Space Installation / Христина Секулоска и Ирена Милојеска

Изложено на: Paratissima Skopje / специјална награда Автори: Христина Секулоска и Ирена Милојеска Година: 2016 Основната идеја за инсталацијата произлезе...