“City tree” во Скопје

Деновиве во строгиот центар на градот, се постави еколошки билборд “City tree”. Неговата улога е филтрирање на воздухот со моќност на дејноста компарирана со 275 дрвја на годишно ниво.

Билбордот претставува комбинација од васкуларни растенија и мовови кои креираат симбиоза со моќ да апсорбираат штетни честички од воздухот (NО2, CО2 и цврсти честички со големина од 10 и 2,5 микрометри).

Проектот е реализиран како донација на Германската амбасада во Македонија и центарот за истражување и информирање за животна средина „Еко-свест“.

На свеченото презентирање, присуствуваа амбасадорката Кристина Алтхаузер, Ана Чоловиќ Лешоска (Еко-свест) и Секретарот на Град Скопје, Марјанчо Тодоровски.

Ист ваков билборд се постави и во Тетово.

Фотографии: Борис Јурмовски

Ф.К