Државен архив на Македонија, Штип /фотогалерија/

Објект: Државен архив на Македонија, Штип

Автор:  Георги Константиновски

Година на изведба : 1975-76

Локација:  ул. ”Сане Георгиев”, Штип

Фотографии: Борис Јурмовски  /2024/