Канцелариски простор  PIXYLE.AI /NEY_ARCHITECTS

Година: 2023

Автори:  Сема Јакупи, Ертан Сезген, Флоранда Мухареми

Студио: NEYARCHITECTS

Локација: Штип

Површина: 172 m2

 

За потребите на фирмата PIXYLE.AI – Artificial intelligence in fashion e-commerce, се изработи решение за реконструкција на дел од постоечки простор со проект за ентериерно уредување.

 

Преку внатрешна трансформација на просторот се пристапи кон задоволување на барањата на инвеститорот:

– common space кој ќе служи како кујна, снек бар, собирно место, место за релаксирање, место за состаноци и забави, отворена канцелариска просторија.

 

 

 

– мал амфитеатар: кој ќе служи за презентации, состаноци и настани но и алтернативен простор за работа.

 

 

Овие 2 простории имаат можност за заедничко функционирање и реорганизација.

– soundproof boxes: кои служат за приватен разговор со клиенти и online состаноци. Предвидени се вкупно 4.

 

 

– Мултифункционален ходник: покрај комуникациската, истиот има и дополнителни функции за одлагање на канцелариски материјал, печатење и позиции за работа без седење.

 

 

Kанцеларии: во духот на познатите холандски градови се предвидени визуелно различни простори кои создаваат идентитет.