Резултати од студентскиот конкурс направи свој прозорец

РЕЗУЛТАТИ ОД СТУДЕНТСКИОТ КОНКУРС НАПРАВИ СВОЈ ПРОЗОРЕЦ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА АФС ПРИ УКИМ И VEKA

 

Комисијата за оцена на пристигнатите трудови на студентскиот конкурс НАПРАВИ СВОЈ ПРОЗОРЕЦ во организација на АФС при УКИМ и VEKA се состана на 25.11.2019 год. и ги рангираше пристигнатите трудови на следниот начин:

I награда труд со шифра “0б05”
II награда труд со шифра “03”
III награда труд со шифра “L15-20”

ИСКРЕНИ ЧЕСТИТКИ ЗА НАГРАДЕНИТЕ!