Македонија Осигурување, Скопје /фотогалерија/

Автори:  Кирил Муратовски, Мирослав Сидовски

Година на изведба : 1977

Локација:  ул. 11ти Октомври бр.25, Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски  /2023/