Марибор во Скопје – Денови на мариборска архитектура

По повод Денови на мариборска архитектура на 23.11.2019 Сабота во Комора на овластени архитекти и овластени инженери ќе се одржат следниве предавања:
11.00: Морфолошки сличности на градовите од поранешна Југославија, др. Андреј Шмид, архитект
12.00: Јавниот простор како дневен боравок на градот, Матеја Катрашник, архитект
13.00: Бисери на мариборската архитектура од 2 половина на 20от век, др. Андреј Шмид, архитект

ИЗЛОЖБА:
23.11.2019, Музеј на Град Скопје
19:00 изложба на Друштвото на архитекти Марибор
ПРОДУКЦИЈА 2010-2017

 

Автор на статија:

/ /