Меморијален музеј „11 Октомври“ – Прилеп

Година: почеток на XX век

Автор: ?

Извор: www.oldprilep.com

Насловно фото: Filip.pere

 

Меморијалниот музеј „11 Октомври 1941 година“ во Прилеп е автентично сведоштво за ангажманот на повеќе од 8000 борци од Прилеп и прилепско во градењето на Македонската држава.

Зградата во која е сместен музејот е изградена на почетокот на XX век. За време на фашистичката окупација овој објект бил претворен во бугарски полициски Участок во кој била сместена окупаторска полиција.

 

 

На 11 октомври 1941 година борците од Прилепскиот партизански одред извршиле вооружен напад врз полицискиот участок како и врз други стратешки цели во градот, со што започнало вооруженото востание на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор.

На 1 мај 1952 година во оваа зграда за прв пат е отворен Музеј на НОВ во Прилеп, а по повод 20 години од НОВ на 11 октомври 1961 година отворена е постојана музејска поставка. Во 1971 година по повод 30 години од НОВ, музејската поставка е проширена и збогатена со нови фотографии, откако во објектот е извршена адаптација.

 

 

Во осумдесеттите години започна реновирање на зградата, со што се овозможени услови за презентација на нова музејска поставка која е отворена на 10 октомври 1983 година. Во 2003 година меморијалниот музеј „11 Октомври 1941“ е прогласен за споменик на културата.

 

 

 

Во музејската поставка се прикажани различни периоди од историјата на македонскиот народ.
Музејската поставка која се состои од фотографии, документи, карти, скици, предмети и партизанска опрема е сместена во простор од околу 236 м2, на приземјето во Сала 1, како и на катот во Сала 2 и Сала 3.
Во Сала 1 прикажана е историјата на Прилеп и прилепско до 1940 година и тоа Преродбенското движење, Илинденскиот период, Балканските војни, Првата светска војна и периодот помеѓу двете светски војни.

Во Сала 2 презентирани се настаните по априлската војна во 1941 година, окупацијата на Македонија, до почетокот на вооруженото востание во Прилеп на 11 октомври 1941 година.

 

 

 

 

Во Сала 3 музејската поставка е посветена на настаните од 11 октомври 1941 година, со фотографии на борците кои го извршиле вооружениот напад на Участокот, на затворот и на телекомуникационата мрежа. Во оваа сала се поместени и фотографиите на борците на месноста “Црвени стени” и од одредот “Гоце Делчев” . Во музејската поставка стои и списокот на 154 борци носители на “Партизанска споменица 1941” од Прилеп и прилепско. На западниот ѕид од Сала 3 доминира огромниот мурал на тема “Национално ослободителните борби на македонскиот народ” од прилепскиот ликовен уметник Борко Лазески, а во средината од салата се наоѓа макета на Участокот.

 

 

 

Во ходникот на катот поставени се Указите Повелби на петнаесетте Народни херои од Прилеп, како и бистата од бел мермер на Јосип Броз Тито.