Monument to the wreckage, SS 21418 / Salvatore Scandurra

Година: 2018

Наслов: Споменик на урнатините, СС21418

Проект: 99 Files: #Skopje Brutalism

Автори: Салваторе Скандура / Salvatore Scandurra

Организатор: Laboratory Landscape_inProgress / Mediterranea University

Проектот 99FILES, организиран од лабораторијата Landscape_inProgress, годинава изврши истражување и реинтерпретирање на бруталистичкото архитектонско наседство во Скопје. Тие иницираа малку поинакво разгледување на објектите кое е независно од нивните оригинални утопистички идеи, историски развој или денешни конотации, и се фокусира на развивање на креативни архитектонски визии засновани на овој стил. Процесот резултира со дигитален архив од цртежи, фотографии, видеа и текстови, од кои денес ви го претставуваме проектот на архитектот Салваторе Скандура.

Сл, 1. Црни сенки како формите на Жан Арп кои ги опишуваат местата каде „Магно-то“ го крие својот свет во центарот на Европа.

Сл, 2. 1963. Извадоци на фрагментот од епицентарот на светот. Слика на трајното и транзитното место кое ја абсорбира историската значајност.

За процесот: 

  1. сомнеж;
  2. размислувања;
  3. време;
  4. седиментација и историја;
  5. error-bug;
  6. пронајдок-трансформација-превод;
  7. резултат-мапа-лимити;
  8. граници;