BIGSEE со награди за современата македонска архитектура

BIG SEE претставува платформа, која ги препознава достигнувањата и потенцијалот на повеќе сфери во повеќе полиња, од архитектура и дизајн до уметност, култура и стил на живеење, спорт, наука, образование и политика, бизнис, патување и храна .

BIG SEE  е позиционирана со седиште во Љубљана, Словенија, со таргет на Југоисточна Европа или поточно 19 земји, и тоа: Албанија, Австрија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Кипар, Чешка, Грција, Хрватска, Италија, Унгарија, Косово, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Романија, Словачка, Словенија, Србија и Турција.

Секоја година, во различни категории на креативност, BIG SEE има за цел да ги истакне најдобрите и притоа презентира на пошироката јавност, доделувајќи им признанија. Преку тоа да стане мост и да ги поврзе бизнисите да работат заедно и постигнат повисоки вредности во полињата на интерес.

Оваа година, во категоријата архитектура, платформата награди четири македонски проекти во различни подкатегории, и тоа:

Куќа за двајца / Радиус архитекти/ Категорија: индивидуално  домување

Автори: Александар Наумчевски, Мартин Пановски, Јана Гугуловска Ѓорѓевиќ, Душица Диновска Пановска

Фото: Васе Аманито

Резиденција SD / БМА /Категорија: индивидуално  домување

Автори: Стефан Атанасоски, Бисера Крчковска, Ахменд Хебипи, Христијан Ивановски, Теута Бајрами, Тина Мијалчева, Никола Ѓурчиновски, Насуф Неблу

Фото: Васе Аманито

Пјацета спроти соборен храм /  Автори:  Снежана Костовска Николовска и ИНКОМ / Категорија:Урбан пејсаж и опрема

Фото: Борис Јурмовски/ МАРХ,  Горан костовски

Стогово 14 / Атика/ Категорија: Колективно домување

Автори: Бојан Тасев, Никола Томевски

Фото: Владимир Мирчевски

Честитки!

Прочитајте повеќе во оригиналната објава на изворот >>>