Општина „Центар“ распиша конкурс за нова Општинска Зграда

Распишувач: Општина Центар ( Скопје)

Рок: 27.09.2024 година до 15 часот

Награден фонд: 1 место – 750.000 денари; 2 место – 400.000 денари; 3 место – 300.000 денари;

Членови на жири комисија: Дамјан Момировски, Бојан Каранаков, Наташа Тодоровска Пренк, Огнен Марина, Игор Котларовски, Натали Ташевска Гулевска, Марија Милошевска Јанакиеска, Сашо Блажевски, Мишко Ралев, Кире Секуловски, Сашко Иванов, Танкица Христова Спасовска, Валентино Констатиновски, Александра Марсениќ Крајчески

 

 

 

Продолжете со читање превземајќи ја документацијата тука >>>