Османлиски споменици во Скопје / Кумбараџи – Богоевиќ

Автор: Лидија Кумбараџи – Богоевиќ

Година на издавање: 1998

Издавач: Исламска заедница во РМ – Скопје, Сектор за наука и исламска култура

Содржина на книгата