Архитектонското наследство на социјалните мрежи

Социјалните мрежи го изменија начинот на кој што меѓусебно комуницираме. Тие нудат нови начини на комуницирање со нашите контакти, ни...

Патот на еден архитект 1958-2013

Година на издавање: 2015 За издавачот: Ана Ќовкарова, директор Уредник: Ана Костовска Лектор: Александар Џукески Издавачка куќа: Култура Права: Георги...