Фасадно обликување на АДМИНИСТРАТИВЕН ОБЈЕКТ СИНПЕКС  во склоп на Индустриски комплекс Синпекс /  3SArchitects

Година на проектирање:  2023 Автори:  Наташа Стојаноска, Лазар Стојаноски Соработници: Филип Јосифовски Проектантско биро: 3SArchitects, Скопје Инвеститор: СИНПЕКС доо Битола...

Надградба и реконструкција на Семејна Куќа МЛ / 3SArchitects

Година на проект:  2022 Автори: Лазар Стојаноски, Наташа Стојаноска Соработници: Димитар Цветковски, Христијан Ивковски Проектантско биро: 3SArchitects, Скопје Инвеститор: Приватен...

Предлог фасадно решение и ентериерно уредување на Индустриски комплекс СИНПЕКС / 3SArchitects

Година на проектирање:  2021 Автори:  Наташа Стојаноска, Лазар Стојаноски Соработници: Димитар Цветковски Проектантско биро: 3SArchitects, Скопје Инвеститор: СИНПЕКС доо Битола...