Во тек летната школа во Лазарополе

Летната школа за архитектура, сесија 2019,  е во тек и  се одржува во селото Лазарополе. Темата на овогодинешната Летна школа е ,,Конфигурација”, а нејзин раководител е доц. д-р Горан Мицковски од Архитектонскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Гости тутори на Летната школа се архитектите Дугал Шеридан и Диардри Мек-Менамин од архитектонското биро ,,ЛИД Архитектура’’.

Во прилог фотографии од тековната работа

Извор: Архитектонски факултет при УКИМ >>>