May 19, 2018

Лавиринт за деца / Ивановски, Ѓурески, Намичева со соработниците

Дете и простор Година: 2018 Локација: Плато МКЦ, Скопје Автори: Дејан Ивановски, Зоран Ѓурески, Екатерина Намичева. Соработници: Мицевска Памела, Димитар Русомаров. Во соработка: Скопје Креатива 2018, МКЦ, ЕУРМ. Фотографија: Скопје …