Централен комитет на Сојуз на комунисти – Загреб / Муличковски, Чипан

July 2, 2018

Година: 1961

Автори: Петар Муличковски, Борис Чипан

Извори: „По трагите на еден модернист“ во издание на Музеј на град Скопје

Локација: Хрватска, Загреб

Конкурсен труд

 

 

 

Автор на статија:

| / / / / / |