Вила Татарчеви / Горан Бојчин со соработниците 2013

Автор: Горан Бојчин

Соработници: Меланија Калајџиска, Горан Марковски, Александар Богоевски, Милан Темелковски, Петар Атанасов, Живка Димова, Миша Маринковиќ, Бојан Маринковиќ

Инвеститор: Зоран Татарчевски

Локација: Битола

Година на проектирање: 2013

Извор: Бимас 2014

Vila Tatarcevi- Goran BOjcin 2

 

Vila Tatarcevi- Goran BOjcin 4

Vila Tatarcevi- Goran BOjcin 3

Vila Tatarcevi- Goran BOjcin 6Vila Tatarcevi- Goran BOjcin 5

Автор на статија: