Дом на култура-Струмица/ Б.П. -Тофовска и В.Н.-Кочовска 1976-81

тип на објект: општествен

намена: дом на култура

автори: Б.Поповиќ-Тофовска и В.Николиќ-Кочовска

локација: централен плоштад Струмица

година: 1976-81

извор: „100 години модерна архитектура”-Придонесот на Македонија и Југославија (1918-1990) од д-р Михаил Токарев

Дом на култура Струмица 2

Автор на статија: