Ентериерот на Офицерскиот Дом-Битола

Извор: Битола Бабам Битола

Доработка на фото: МАРХ

Фотогалерија од запуштената тековна состојба на Офицерскиот Дом во Битола.  За неговата историја можете да ја посетите нашата претходна објава на таа тема, додека за оригиналната фотогалерија можете да ја посетите facebook страната на Битола Бабам Битола или нивната нова wеb страна www.babambitola.mk.

Офицерскиот дом, неодамна локалната власт се обиде да го продаде, но на заслуга на брзата реакција на битолчани и сите останати граѓани на Р. Македонија, властите се премислија.

Објектите од ваков карактер во Р. Македонија се уништени со текот на времето, непогодите и неспособноста на локалните власти да ги препознаат нивните вредности и сочуваат како живи примери-жива архива.

Овој објект има капацитет за најразлични случувања од полето на културата, и еден од ретките на кој му прилегаат високо свечени случувања како што е бал. Да не дозволиме и Офицерскиот во Битола да го изгубиме, повикуваме што поскоро веродостојно да се реставрира и конзервира!

12821358_1514523412190399_3599851868824665798_crno bela

9559_1514523528857054_3835308027928188902_crno bela

1625652_1514523505523723_2701995331608322588_crno bela

12814594_1514523342190406_5065366120449505178_crno bela

10059_1514523762190364_143995139928784139f3_crno bela

10464266_1514523305523743_2810508239315776212_crno bela 1

1914601_1514523642190376_8996883602745019023_n_ crno bela2

10376283_1514523448857062_4960815942970796655_crno bela

1918848_1514523358857071_7932185146308553761_crno bela

12524326_1514523575523716_4678996475980582469_crno bela2

Ф.К

Автор на статија: