„Заблуди и недоразбирања ” / Борис Чипан

Од изданието „111 тези за архитектурата”, на професорот Борис Чипан, издвојуваме еден пасус, кој е одличен за компаративната заблуда на тековниот скопски мегапроект. Ви најавуваме често извадоци од ова прекрасно „четиво”, кое треба задолжително да го прочита секој студент на архитектонските факултети.

20150815_113753

Одличната книга е напишана 1982 година ( пред 33 години) и е една од ретките во полето на ахритектурата која доживеја реизданија.

Пасусот е од поделокот за АРХИТЕКТУРАТА И ОПШТЕСТВОТО, под реден број 11, на страна 24. Го пренесуваме во оригиналната форма:

20150815_113738

Со неколку реченици ја објаснува конкретната ситуација со тековниот проект Ск 2014, кој се стреми да го постигне се она што е критика во текстот.  Во  времето кога е пишувана книгата, незамислив би бил овој проект за Скопје, ниту е посветен на градот, но е ниво на свесност која е изгубена попатно. Текстот е посветен на случувањата кон крајот на XIX век, а нам денес во XXI век ни е тековна реалност.

 

Автор на статија: