Во најава -ИАС09 – Изложба на архитектонски студија

Почитувани,

Архитектонски факултет Скопје, Ве поканува на отворање на изложбата ИАС09 – Изложба на архитектонски студија. На изложбата ќе бидат претставени завршните резултати од работата на студентите во архитектонските студија во зимскиот семестар од учебната 2016-2017 година .


ИАС 09 2017 год. ©Архитектонски факултет Скопје

Во текот на изложбата ќе имате можност да ги погледнете проектите од следниве архитектонски студија.


Архитектноско студио 1
Тема : Минијатура / Сеќавање, привремено живеалиште за три особи

Архитектноско студио 3
Тема : Павиљон за музеј на современа уметност
Локација: Скопска тврдина – Кале

Архитектноско студио 5/1
Тема : Висока струкутра – “Живеење во парк”
Локација: Дебар маало, Скопје

Архитектноско студио 5/2
Тема: Едукативен центар за заштита и менаџмент на животната средина
Локација: Демир Капија

Архитектноско студио 7/1
Тема: Остров, хотел на островот Голем град
Локација: Голем град, Преспанско езеро

Архитектноско студио 7/2
Тема: Нов трговско-транспортен центар
Локација: Велес

Архитектноско студио 7/3
Тема: Фабрика за производство на чоколадни производи
Локација: Фабрика “Алумина”, Скопје

Архитектноско студио 7/4
Тема: Архитектонско-урбанистичко решение, градска четврт С08
Локација: Скопје

Интегративно студио 1
Тема: Квадрат
Локација: Скопје

Интегративно студио 2
Тема: Обрасци на раст: Резидуални форми
Локација: Траса на Јужен булевар, Скопје

Интегративно студио 3
Тема: Производен простор – атмосфера, карактер и рационалност кај индустриски објекти
Локација: Фабрика “Комуна” – Скопје

Интегративно студио 4
Тема: Ре-квалификација на јавниот транспортен систем во преодот од средни кон големи градови
Локација: Велес

Отворање / 25.01.2017 / 12:00 часот / Голема сала на Архитектонски факултет Скопје

Архитектонски факултет Скопје