Конкурсен труд Geneva Impact Hub / Т.Стефан и К. Јана

Тип: тотал дизајн ( ентериерно решение, мобилен индустриски дизајн… )

Автори: Трајковски Стефан и Константинова Јана

Призание: Второ место

 

Што е Geneva Impact Hub?

Социјален бизнис центар-инкубатор или лабoраторија за иновации. Во него членуваат поединци кои креираат сопствена заедница со една заедничка цел, да создадат подобар свет преку соработка и посветеност.

http://www.impacthub.net/

Geneva Impact Hub е дел од ланецот на Global Impact Hub. Досега во светот се отворени 63 центри со преку 10 000 членови, на 5 континенти.

01

Конкурсна програма

Простор за соработка наменет за зближување на луѓето и нивните идеи. Тој би требало да е катализатор, место на поврзување и инспирација. Истиот треба да понуди флексибилен и динамичен дизајн, и секако да ја поттикне креативноста на членовите. Просторот треба да е во можност да се реорганизира бидејки програмата на Овој бизнис центар е секогаш различна.

02

Проект Constructor Kit

Името на проектот е Constructor Kit – “прибор” со сите потребни елементи за оформување на 5 те можни сценарија:

1/ Манифестации / Коктел забави / Зумба и Јога часови

2/ Изложби

3/ Работилници

4/ Простор за работа – ко соработка

5/ Конференции

Нашата цел беше да се издизајнира најмал број на парчиња мебел кои нудат можност за прегрупација во зависност од потребата а со тоа да се задоволат сите потребни функции на просторот во зависнот од тоа кое сценарио е посакувано.

03

Истите тие парчиња уредно се сместуваат во орман за мебел – Constructor Box, кој покрај тоа што има капацитет да ги смести сите потребни елементи од ентериерот, во себе содржи и сцена на извлекување, скриен простор за складирање, Velo-Hub елемент и зона за неформално дружење.

04

Покрај изработениот ентериер нашето решение понуди и бонус проект- алатки за промоција, Velo – Hub (мобилен Pop-Up елемент), брендирање на проектот и играчка во вид на макета од прототипот Constructor Kit.

Целосниот проект можете да го погледнете на следниот линк:

https://drive.google.com/file/d/0B8j69glDXV3MM2dmZmhNYmZHMGM/view?pli=1

 

05

06

07

08

0910

11

12

13

1415

16

17

18

19

20

Автор на статија: