Магазин за архитектура и дизајн во Југоисточна Европа „ID-DESIGN“

Почнувајќи од 2015 год. се издава списанието за Архитектура и Дизајн во Југоисточна Европа (South East European Journal of Architecture and Design) ID – PRESS t.e  ID – DESIGN.

Во уредувачкиот тим на ова списание се приклучени 36 колешки и колеги од Југоисточна Европа, од кои 10 се од Република Македонија. Списанието се издава електронски на англиски Јазик.

print screen - ID Design

Печатењето во SEEJAD е бесплатно, но од идната година предвидено е да се плаќа членарина од 6.000 ден. Поради тоа ги поттикнуваме читателите на МАРХ да достават трудови за објавување во ова списание, кои би се објавиле бесплатно доколку добијат позитивна рецензија.  Рокот за читателите на МАРХ, да достават бесплатно труд е продолжен до септември 2016 година.

Извор:

за МАРХ

М-р Инж. Иво Спироски,
Главен и одговорен уредник на SEEJAD