Објектот на аголот на ул.„ Македонија”, спроти „Рекорд”

Автор на фотографии: Борис Јурмовски

Скопје губи уште една  фасада на станбен објект од обновата на градот после втората светска војна. Деградирањето на овој објект започна со надградбата која е во несоодветен архитектонски јазик, а во периодов  се поставува скеле за нејзино рефасадирање. Објектите  во тоа време често се фасадирале со мозаична глазирана керамика, а тоа претставува еден вид одбележје за скопската постмодерна  станбена архитектура во  центарот на градот. Со сличен начин се обложени фасадите на градски ѕид, дел од кулите, и објектите во соседството . Поради негрижа и изминат половина век почнаа да се распаѓаат. Со идентичниот избор на мозаичната слика беше фасадирана и кулата спроти некогашниот ресторан за брза храна McDonald’s.

11923059_10207751157963534_1182831776_n

11933091_10207751153003410_1393327342_n

Автор на статија: