Оглас за јавно-приватно партнерство за новиот театар Центар

Во план е изградбата на новата зграда на поранешниот театар „Центар”, или денешен театар „Комедија”. Замислата за реализација на овој проект на архитектите Минас Бакалчев и Митко Хаџи – Пуља, со соработниците Никола Стрезовски, Саша Тасиќ, Бетим Зекири и Бесијан Мехмети, е понуденото јавно приватно партнерство. Во зградата, покрај театарот би се сместила корисната површина која останува во сопственост на инвеститорот. Процената за вредноста на овој зафат е околу 250 милиони денари. Пријавувањето е до 3 април.

teatar centar 2

Автор на статија: