Преломи во XIX век / Борис Чипан

Извадок од „ 111 Тези за архитектурата “

Автор: Борис Чипан

Година: 1982 / 86

Издавач: Архитектонски факултет – Скопје

111 Тези за архитектурата - Чипан 2

111 Тези за архитектурата

111 Тези за архитектурата - Чипан 3

 

Ф.К

Автор на статија: