Прилепски градски куќи од првата половина на XX век

%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bf-7a2-marhmk

%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bf-7%d0%b1-marhmk

%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bf-7%d0%b2-marhmk

%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bf-7%d0%b01-marhmk

%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bf-7%d0%b3-marhmk

%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bf-3-marhmk

%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bf-4-marhmk

%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bf-2-marhmk

%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bf-2%d0%b0-marhmk

%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bf-2b-marhmk

%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bf-8a1-marhmk

%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bf10-marhmk

%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bf-9-marhmk %d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bf-9a1-marhmk

%d0%ba%d1%83%d1%9c%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bf-8a2-marhmk

 

Фотографии/ Samsung J3/ и обработка : Борис Јурмовски, Филип Конески

Автор на статија: