Пристанишна зграда, аеродром “Петровец” / Мимоза Шумковска 1988

автор: Мимоза Шумковска

тип: општествен објект

година: 1988

студентски труд / Архитектонски факултет- УКИМ Скопје

 

Пристанишната зграда е димензионирана да прифати и услужи 6 400 домашни и 940 меѓународни авиони од типот  DC-9B-727 и за повремени летови на поголеми авиони. Почитувајќи го основното правило, патникот сите задолжителни токови во врска со прифаќањето и услужувањето да ги помине што поедноставно и побрзо, конципирано е решението на објектот, т.е целиот промет на патници и багаж е решено на едно ниво.

Основа на приземје Мимоза ШумковскаМатеријалот е превземен од :

V БИЕНАЛЕ НА МАКЕДОНСКАТА АРХИТЕКТУРА

СКОПЈЕ 1989 / БИМАС 89

Автор на статија: