Проект за дом на г-дин. Димитрија / 1936 год.

Локација: ул.„ Фрушкогорска “ ( според тогашните имиња на улиците), Скопје

Инвеститор: Димитрија Сапунџиќ (трговец)

Автор: Непознат

Година на проектирање: 1936

Извор: „Старо Скопје -прилози за урбаната историја XIX, XX век“ – Собрание на град Скопје -Градски комитет за урбанизам и заштита на човековата околија – СКОПЈЕ

Во овој интересен збир на архивски документи – проекти, под графа “Под влијание на модернизмот и рационалната мисла“ среќаваме неколку објекти. Еден од тие проекти е и домот на Г. Димитрија:

 Основа на сутерен

 

 Основа на приземје

Ф.К