Резултати од анкетата за функцијата градоначалник

На 24 август 2016 година, Марх ја постави првата своја анкета на која беа поставени неколку прашања за функцијата градоначалник.  Ова прашање ќе се обидеме да го актуелизираме  колку можеме повеќе до следните локални избори, бидејќи сметаме дека е од исклучително значење.

Анкетата траеше една седмица, и на истата одговорија 231 анонимен испитаник. Во продолжение и резултатите од прашалникот:

Дали сметате дека функцијата градоначалник треба да биде водена од стручно лице_marh.mk_анкета

89 % – одговориле  позитивно

Какво образование треба да поседува градоначалникот _ marh.mk _ анкета54.55 % одговориле – Архитектура и урбанизам

Дали градоначалникот треба да има локално потекло_ marh.mk _ анкета

51 % одговориле – Да

Дали градоначалникот треба да поседува совет од архитекти и урбанисти _ marh.mk _ анкета98 % одговориле – Да

Дали треба да поседува минимум години _ marh.mk _ анкета

75 % одговориле – Да

Колку _ marh.mk _ анкета

33 % одговориле – Повеќе од 35 години

Колку треба да трае еден мандат _ marh.mk _ анкета49.5 % одговориле – 4 години

Дали градоначалникот треба да ја познава историјата на просторот _ marh.mk _ анкета

36 % одговориле – Да, задолжително

Истражувањето на прашалникот и понатаму останува отворен за одговори се до бројка – повеќе од 1000 испитаници.

Во блиска иднина ви најавуваме анкети и за други прашања кои ја засегаат нашата професија.

Ф.К

Автор на статија: