Семејна куќа / Студио Р 2014

Автори: Боро Гаџовски, Ненад Раѓеновиќ

Фирма: Студио Р

Инвеститор: Приватен

Локација: Бардовци

Година: 2014

Извор: БИМАС 2014 ( во соработка со ААМ)

Model

Bimas Bardovci 05

Bimas Bardovci 03

Bimas Bardovci 06

Bimas Bardovci 07-2-2

Автор на статија: