Станбена куќа Св. Петка / Радиус архитекти

Автори: Мартин Пановски, Александар Научевски, Јана Гугулевска Ѓорѓевиќ, Душица Диновска

Соработници: Тијана Каевска

Контакт: www.radius.mk

Фирма: Радиус архитекти

Инвеститор: приватен

Локација: ул. “Томе Арсовски”, Скопје

Година на проектирање: 2013

Извор: Бимас 2014

radius architects 3JPGradius architects 1a

 

Автор на статија: